نوشته‌ها

سالن ماساژ لویزان | 09216930971

سالن ماساژ لویزان

سالن ماساژ لویزان

سالن ماساژ لویزان

این حجم به خصوص به دلیل این تغییر جهانی مهم است. در چه نقطه‌ای؟
یک سنت محلی، تبدیل به یکی از طب جامع در دسترس همگان می‌شود.
سیاره؟ این موضوع چگونه مدیریت می‌شود؟ از چه لحاظ این ارزش را دارد؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد؟

ماساژ لویزان

پزشکی سنتی تایلند یک مورد آزمون مهم است. خارج از فرهنگ تایلند،
برای مدتی طولانی، بیشتر یک راز علمی و علمی بوده‌است (برای مثال،
. تعداد کمی از ارائه دهندگان اصلی برای ساخت تایلندی انجام شده‌اند.

مرکز ماساژ در لویزان

پزشکی که در دسترس عموم و یا ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی قرار دارد.
کتاب جدید دکتر گلد، گامی مهم در جهت پر کردن این خلا است. او این پیشنهاد را به من ارائه داد
رویکرد سنتی برای بهبود درمان و که مدت‌ها است ضروری بوده‌است.

خدمات ماساژ در لویزان

به پزشکی سنتی تایلند. برای اولین بار، این بعد از تایلندی
مراقبت‌های بهداشتی فرصتی برای شنیدن صدای خود در عرصه جهانی دارد. چیزی که ما
برخورد در این کتاب روشی متفکرانه، منسجم، محترمانه و عمیق است.
درمان است. کتاب دکتر گلد، ارایه‌دهنده خدمات بهداشت و درمان حرفه‌ای است.

ماساژور خانم در لویزان

با هر دو چالش و یک فرصت. نحوه واکنش ما به انتقال دکتر گلد به فرموله کردن پرسش حیاتی این که یک سنت جهانی جدید چگونه است، کمک خواهد کرد.
در قرن بیست و یکم فرموله خواهد شد.

ماساژور آقا در لویزان

کتاب دکتر گلد به دلیل دیگری به یک لحظه فرخنده می‌رسد. مراقبت‌های بهداشتی
کشف مجدد ارزش لامسه، و ماساژ است. فن‌آوری پیشرفته،
مدرن و حتی رویکردهای “جامع” با گیاهان، طب سوزنی،

ماساژ تایلندی در لویزان

یا روان‌درمانی، هنوز یک جز حیاتی آنچه که بسیاری از مردم برای درمان نیاز دارند را حذف می‌کنند.
مورخان پزشکی تصور می‌کنند که ماساژ ممکن است قدیمی‌ترین نوع درمان باشد.

ماساژ سوئدی در لویزان

ماساژ هم اکنون تحت یک رنسانس قرار دارد و به عنوان یک مولفه حیاتی دوباره ظهور می‌کند.
دارو. عمق

ماساژ درمانی در لویزان