نوشته‌ها

ماساژ در منزل نیاوران | 09216930971

ماساژ در منزل نیاوران

ماساژ در منزل نیاوران

ماساژ در منزل نیاوران

عصب‌های و عصب‌های انتهایی
غشای میانی شامل انواع مختلفی از عصب‌های حسی است که تماس را ثبت می‌کنند،
فشار، درد و دما. سیستم عصبی پیام‌ها را از طریق مرکزی حمل می‌کند ماساژ
دستگاه عصبی مغز را از پایان عصب‌های تنش در پوست و ماهیچه‌ها جدا می‌کند. این
ما را از دنیای بیرون مطلع می‌کند و چیزی که در سطح پوست اتفاق می‌افتد.

ماساژ لاغری در نیاوران

۱۲ جفت اعصاب جمجمه وجود دارد. کسانی که ماساژ صورت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند عبارتند از:
l – پنجمین عصب مغزی و
بخش هفتم عصب مغزی (عصب چهره).مرکز ماساژ
پنجم اعصاب جمجمه این عصب حامل پیام‌هایی به مغز از حسی است که
اعصاب پوست، دندان، بینی و دهان. هم چنین عصب حرکتی را تحریک می‌کند
تا عمل جویدن را هنگام خوردن انجام دهید.

ماساژ سیاتیک در نیاوران

مغز پنجم جمجمه سه شاخه دارد.
عصب  به غدد پارگی، پوست پیشانی و بدن کمک می‌کند.
گونه‌های فوقانی.
عصب فک بالا فک بالایی و دهان را نشان می‌دهد.
عصب گردنی، ماهیچه فک پایینی، دندان و ماهیچه را در بر دارد.
مشغول جویدن بود.
هفتم عصب جمجمه که این عصب از استخوان موقتی پشت سر عبور می‌کند

خدمات ماساژ سردرد در نیاوران

گوش و بعد تقسیم می‌شود. این کار به عنوان ماهیچه گوش و ماهیچه‌های صورت صورت عمل می‌کند،
زبان و ذائقه.
بخش هفتم عصب جمجمه دارای پنج شعبه است:
عصب موقت به و ماهیچه‌های خدمت می‌کند.
عصب به ماهیچه‌های چشم خدمت می‌کند.

خدمات ماساژ صورت در نیاوران

عصب ، لب فوقانی و کناره‌های بینی را نشان می‌دهد.
عصب ، لب زیرین و ماهیچه چانه را سرو می‌کند.
عصب گردنی، ماهیچه گردنی را در بر دارد.

منبع خون
قلب خون را در سراسر بدن پمپ می‌کند و خون اکسیژن‌دار را تامین می‌کند.
خون در تمام مناطق بدن. منبع اصلی سر و صورتش را تحویل می‌دهند
گردنش را از طریق در قسمت بالای گردن به نقاط دیگر تقسیم می‌شوند.
همه گرد سر، خون از طریق the به قلب بازمی گردد. در اینجا اکسیژن
و سپس به قلب وارد می‌شود تا چرخه کامل شود؛ و
دوباره فرآیند شروع می‌شود.