نوشته‌ها

سالن ماساژ ایران زمین | 09216930971

سالن ماساژ ایران زمین

سالن ماساژ ایران زمین

سالن ماساژ ایران زمین

۱۸. هر دو دست به پای خمیده و کف دست روی ران با یکی از آن‌ها فشار دهید
با دست دیگر دست و پایش را از پای تا زانو پایین می‌آورد.
دست‌هایتان را درست بالای زانو قرار دهید و با فشار کف دست پیش بروید

ماساژ ایران زمین

زانوی خود را به ناحیه متصل می‌کند و به سمت زانو متمایل می‌شود. پالم
فشار در الگو در مواضع  بالاتر از زانو

۹. در میان پاهای مشتری بنشینید، قوزک پا خم شده را بگیرید و طرف مقابل را بگیرید

مرکز ماساژ در ایران زمین

دست خود را به مچ پای راست او نزدیک کرد. پا به ران میانی مشتری وارد می‌کند،
از ناحیه پشت زانوی او شروع به حرکت کرد و تا نیمه ران حرکت کرد و بعد به سوی او برگشت.

 ماساژ درمانی در ایران زمین

زانو. با هر فشار پا به عقب تکیه کنید و هم‌زمان مچ پا را بکشید.
برای عمیق‌تر کردن کشش، پای خم شده را عمیق‌تر کنید. تکرار کنید

خدمات ماساژ در ایران زمین

۲۰. پای زانوی خمیده مشتری را زیر زانو قرار دهید و پای قوزک پا را محکم کنید
پای دیگر خود را به پای خود فشار دهید تا به ران خود فشار وارد آورید

و از نیمه راه شروع کنید و ادامه دهید.
جهت دور شدن از ناحیه کشاله ران، در موقعیت‌های

 ماساژور خانم در ایران زمین

در حالی که هر یک از آن‌ها با پای خود فشار می‌آورد،
مچ پای خمیده را می‌کشید، را به وجود می‌آورد تا کشش را عمیق‌تر کند،

 ماساژور آقا در ایران زمین

۱. پای خم شده را از پشت زانوی خود بردارید و تا قوزک پا نگه دارید. فشردن
با هر دو پا در یک الگوی متناوب به ران میانی پای خمیده
همزمان مچ پای خمیده را می‌کشید. تکرار آن را بارها و بارها تکرار کنید

 ماساژ تایلندی در ایران زمین