سالن ماساژ سعادت آباد | 09216930971

سالن ماساژ سعادت آباد

از فشردگی با ساعد دست تا آرنج استفاده کنید. سه بار تکرار کنید.
۱۷. از آرنج به شانه، حرکت‌های را اعمال کنید.

سه بار تکرار کنید.
۱۸. با استفاده از روغن، ضربه‌های آرنج را از آرنج

به شانه با تمام بازوی خود انجام دهید.سالن ماساژ سعادت آباد
۱۹. کتاب هشتم جزیره گرگ‌ها نوشته درنشان /

ترجمه رضا رستگار با آرنج به ۹۰ درجه وصل می‌شود

و شانه را به ۹۰ درجه می‌رساند. از فشار سینه تا آرنج استفاده کنید.
سه بار تکرار کنید.
۲۰. بازوی خود را به سمت مشتری برگردانید

 ماساژ سعادت آباد

و حرکت‌های فشاری را در خارج از بازو اعمال کنید.
از شانه تا مچ. سه بار تکرار کنید.
۲۱. محدوده اعمال خود را به شانه خود اعمال کنید.
۲۲. این توالی باید حدود ۵ دقیقه طول بکشد و از طرف دیگر تکرار شود.
۲۳. به سمت سر میز حرکت کنید. دست را در زیر کلاینت

تا منطقه قفسه‌سینه و قرار دهید

 مرکز ماساژ در سعادت آباد

از میانه قفسه‌سینه تا پس‌سر، در حالی که از استفاده می‌کنیم.

سه بار تکرار کنید.
۲۴. در امتداد ماهیچه‌های پارا – ستون فقرات از صخره پس‌سر به پایین گردن استفاده کنید. ماساژ
در هر دو طرف گردن. سه بار تکرار کنید.
۲۵. فشار مستقیم بر روی ماهیچه‌های گردن –

ستون فقرات از پایه به استخوان پس‌سر اعمال کنید.

خدمات ماساژ سعادت آباد

در هر دو طرف، سه بار تکرار کنید.
۲۶. طیف وسیعی از حرکت تا گردن خود را اعمال می‌کند.
۲۷. قبل از استفاده از ژل به محل محلی مهربانی،

روغن اضافی را پاک کنید.

ماساژور خانم در سعادت آباد

یادداشت ویژه:
زمان‌بندی و سرعت هر حرکت بسته

به اندازه شخص متفاوت خواهد بود.
شرایط بافت و زمان مورد نیاز برای رسیدگی

به نیازهای خاص هر فرد.

ماساژور آقا در سعادت آباد

استفاده از تکنیک:
گزارش دهی منتشر شده: استفاده از ضربات کف

دست از یک سر
به طور افقی به بیرون.
فشرده‌سازی: یک حرکت حرکتی ریتمیک بر روی ماهیچه

صاف و خارج از نظر
که فیبر ماهیچه‌ای ایجاد کنند.

ماساژ تایلندی در سعادت آباد

مقاومت فشاری: کاربرد حرکت‌های لغزشی با فشار کافی
یک جابه‌جایی بافت را به منظور حرکت سیال ایجاد کنید.
اصطکاک متقابل میان اصطکاک: کاربرد حرکات فشردگی بر روی ماهیچه‌ها با
زاویه ۹۰ درجه به فیبرهای عضلانی.

ماساژ سوئدی در سعادت آباد

فشار مستقیم: کاربرد فشرده‌سازی بافت با فشار ایستا.
: کاربرد حرکت‌های لغزشی که از خطوط بدن پیروی می‌کند.
چاکی دست‌ها: با استفاده از مشت‌های آزاد، حرکت‌های

را با پشت انگشتان خود انجام دهید.
اصطکاک: کاربرد فشرده‌سازی بافت در حین اضافه کردن حرکت.

ماساژ درمانی در سعادت آباد

: استفاده از بلند کردن، فشار دادن و زدن به بافت‌های بدن.
: کاربرد حرکت‌های لغزشی ویژه بر روی یک ماهیچه، معمولا از
دور به مبدایی.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *